Świadectwa

Bóg Cię dotknął, uzdrowił? Jak Bóg działa w Twoim życiu?

Co się w nim zmieniło poprzez doświadczenie Boga?

Świadectwo to piękny sposób oddania Bogu chwały!

Zachęcamy – daj świadectwo, poprzez które inni będą mogli wzmocnić i rozwinąć swoją wiarę.

Tutaj możesz posłuchać świadectw członków naszej wspólnoty: