Plan formacyjny

Plan formacyjny

Plan Formacyjny 2020/2021

Tematem tegorocznego cyklu formacyjnego jest: „BYĆ UCZNIEM JEZUSA”.

Harmonogram spotkań

Spotkanie formacyjne -
Eucharystia i uwielbienie

7 września 2020r.

Rozpoczęcie cyklu formacyjnego:
„Być uczniem Jezusa”

o. Wit Chlondowski -„Jezus przygotował swoich uczniów do misji by czynili następnych uczniów”

Spotkanie formacyjne -
konferencja i uwielbienie

21 września 2020r.

Konferencja z cyklu formacyjnego:
„Być uczniem Jezusa”

Henryk Zimnol – „Kościół jest Bożą drużyną, a życie wiary to sport zespołowy.”

Spotkanie formacyjne -
konferencja i uwielbienie

5 października 2020r.

Konferencja z cyklu formacyjnego:
„Być uczniem Jezusa”

Katarzyna Kocurek – „Rybacy ludzi”

Spotkanie formacyjne online- konferencja i uwielbienie

9 listopada 2020r.

Konferencja z cyklu formacyjnego:
„Być uczniem Jezusa”

o. Wit Chlondowski – „Pozostawianie rzeczy za sobą.”

Spotkanie formacyjne online- konferencja i uwielbienie

23 listopada 2020r.

Konferencja z cyklu formacyjnego:
„Być uczniem Jezusa”

Tomasz Gruszka – „Uczniostwo wymaga przemiany serca.”

Spotkanie formacyjne online- konferencja i uwielbienie

7 grudnia 2020r.

Konferencja z cyklu formacyjnego:
„Być uczniem Jezusa”

Maria Kędzior – „Proces czynienia uczniów – dzielenie się wiarą.”

Spotkanie formacyjne online- konferencja i uwielbienie

21 grudnia 2020r.

Konferencja z cyklu formacyjnego:
„Być uczniem Jezusa”

Anna Mleczko – „Zrozumienie duchowej bitwy”

Spotkanie formacyjne -
Eucharystia i uwielbienie

4 stycznia 2021r.

Konferencja z cyklu formacyjnego:
„Być uczniem Jezusa”

o. Wit Chlondowski – „Jezus formuje nas przez wydarzenia”

Wyjazd do wspólnoty
Jezusa Miłosiernego
w Chwałowicach

19 stycznia 2021r.

Konferencja i uwielbienie

o. Wit Chlondowski – „Posłuszeństwo”

Spotkanie formacyjne -
Eucharystia i uwielbienie

     

Konferencja z  cyklu formacyjnego
„Być uczniem Jezusa” 


„Szczerość w relacjach”

Spotkanie formacyjne -
Eucharystia i uwielbienie

     

Konferencja z  cyklu formacyjnego
„Być uczniem Jezusa” 


„Uczeń ma świadomość celu, do którego dąży”

Spotkanie formacyjne -
konferencja i uwielbienie

     

Konferencja z  cyklu formacyjnego
„Być uczniem Jezusa” 


„Kochanie naszymi czynami”

Wielkanocna
Droga Światła

     

Nabożeństwo  „Droga światła”  – rozważania w formie wędrówki od stacji do stacji  połączone z uwielbieniem i śpiewem

Spotkanie formacyjne -
Eucharystia i uwielbienie

     

Konferencja z  cyklu formacyjnego
„Być uczniem Jezusa” 


„Czy odważyłem się podzielić swoją wiarą?”

Spotkanie formacyjne -
uwielbienie

     

„Będę śpiewał na cześć Pana” – dziękczynienie i uwielbienie

Spotkanie formacyjne -
Eucharystia i uwielbienie

     

Podsumowanie cyklu formacyjnego
„Być uczniem Jezusa”

Spotkanie z gościem

     

Świadectwo „Jestem uczniem Jezusa”

Spotkanie formacyjne -
Eucharystia i uwielbienie

     

Zakończenie cyklu formacyjnego
„Być uczniem Jezusa”

0. Wit Chlondowski – „Jestem uczniem Jezusa”