Diakonia Muzyczna

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi, których pasją jest muzyka. Chcemy w ślad za psalmistą Dawidem ogłaszać Bożą Chwałę tu na ziemi, wykorzystując do tego talenty, którymi On sam nas obdarzył!

„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni!”

PS 95, 1-2

Staramy się ciągle rozwijać i uczyć, spotykamy się na próbach wspólnie muzykując i uwielbiając Pana. Wykorzystujemy nasze talenty upiększając spotkania oraz inne działania podejmowane przez naszą wspólnotę.

Może masz w domu gitarę lub pianino?
A może lubisz śpiewać...?

Jeśli w Twoim sercu gra muzyka…

JEZUS CZEKA

Czym jest dla mnie posługa w diakonii muzycznej?

„To granie z pasją patrząc na swego Mistrza Jezusa.”

„ To przede wszystkim modlitwa i nawiązywanie relacji z Panem w śpiewie.”

„Oprócz śpiewania i głoszenia chwały Bożej, ja osobiście zawsze czuje mocno Jego obecność pośród nas... „

„Posługa w diakoni to jak stawanie wśród aniołów, którzy nieustannie śpiewają Bogu Hosanna, to tak jakby Bóg był tuż obok mnie”

„ Kiedy śpiewamy, po prostu czuję jedno z Nim... nie ma mnie, ale jesteśmy My, i On tak bliski...”