Wspólnota Ewangelizacyjna ZACHEUSZ-Chybie

Plan Formacyjny 2019 / 2020

 „Kto słów moich słucha i wypełnia je - to człowiek roztropny i budujący na skale”

21 października 2019 ;  Mt. 5. 27-32
Szóste przykazanie – „nie cudzołóż"

Na spotkania prosimy zabrać ze sobą Pismo Święte.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail