Kerygmat

Kerygmat to głoszenie Ewangelii skierowane do serca człowieka. Jego celem jest, by poprzez przedstawienie Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, doświadczyć nowego życia dzięki wierze i nawróceniu. To doświadczenie żywego Jezusa, jako osobistego Zbawiciela, Pana i Mesjasza, otwiera na przyjęcie Ducha Świętego, przez Niego posłanego, który wprowadza nas we wspólnotę zbawionych – Kościół.

Punkty kerygmatu, lub inaczej 6 zasad kerygmatu:

  1. Bóg cię kocha!
  2. Grzech
  3. Jezus Chrystus
  4. Przyjęcie zbawienia
  5. Duch Święty
  6. Wspólnota

Konferencja:

„Bóg Cię kocha” – Henryk Zimnol

„Grzech” – Maria Kędzior

Modlitwa: Tomasz Gruszka, Henryk Zimnol, Magdalena Matula-Kisiała, Łucja Sedlaczek

    

Kazanie:

„Duch Święty” – o. Wit Chlondowski