Plan Formacyjny 2019 / 2020

 „Kto słów moich słucha i wypełnia je - to człowiek roztropny i budujący na skale”

18 listopad 2019 ;  Mt. 5. 43-48
Miłość nieprzyjaciół

Na spotkania prosimy zabrać ze sobą Pismo Święte.

 

Tematy spotkań :

KAZANIE NA GÓRZE
1 września 2019 ; Mt. 7. 24-28
Dobra i zła budowla - Kazanie O. Wita na rozpoczęcie roku formacyjnego

16 września 2019 ;  Mt. 5. 1-16
Osiem błogosławieństw. Konferencja "Osiem Błogosławieństw" o. Efraim;   Uwielbienie

7 październik 2019 ;  Mt. 5. 21-26
Piąte przykazanie – „nie zabijaj” i nakaz pojednania. Kazanie o. Wita

21 października 2019 ; Mt. 5. 27-32
Szóste przykazanie – „nie cudzołóż”  Konferencja cz.1Konferencja cz.2 ;

4 listopad 2019 ;  Mt. 5. 33-42
Ósme przykazanie - „Nie będziesz fałszywie przysięgał” i prawo odwetu Konferencja Marii Kędzior

18 listopad 2019 ;  Mt. 5. 43-48
Miłość nieprzyjaciół

2 grudnia 2019 ;  Mt. 6. 1-4; 16-18
Czystość zamiarów, jałmużna, post

16 grudnia 2019 ; Mt. 6. 5-15
Modlitwa

7 stycznia 2020 ;  Mt. 6. 19-24
Dobra trwałe

20 stycznia 2020 ; Mt. 6. 25-34
Doczesne troski

3 luty 2020 ;  Mt. 7. 1-6
Powściągliwość w sądzeniu, obłuda

17 luty 2020 ; Mt. 7. 7-14
Wytrwałość w modlitwie, złota zasada postępowania, ciasna brama

2 marca 2020 ; Mt. 7. 15-23
Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami, Łudzenie samego siebie

16 marca 2020 ; Mt.5. 13-20
Podsumowanie i wprowadzenie do uczniostwa : Zadanie uczniów i Jezus a Prawo

Drukuj