Wspólnota Ewangelizacyjna ZACHEUSZ-Chybie

Plan Formacyjny 2019 / 2020

Tematy spotkań :

KAZANIE NA GÓRZE
1 września 2019 ; Mt. 7. 24-28
Dobra i zła budowla - Kazanie O. Wita na rozpoczęcie roku formacyjnego

16 września 2019 ;  Mt. 5. 1-16
Osiem błogosławieństw. Konferencja "Osiem Błogosławieństw" o. Efraim;   Uwielbienie

7 październik 2019 ;  Mt. 5. 21-26
Piąte przykazanie – „nie zabijaj” i nakaz pojednania. Kazanie o. Wita

21 października 2019 ; Mt. 5. 27-32
Szóste przykazanie – „nie cudzołóż”  Konferencja cz.1Konferencja cz.2 ;

4 listopad 2019 ;  Mt. 5. 33-42
Ósme przykazanie - „Nie będziesz fałszywie przysięgał” i prawo odwetu Konferencja Marii Kędzior

18 listopad 2019 ;  Mt. 5. 43-48
Miłość nieprzyjaciół    Konferencja Radek Pudełko;    Kazanie o. Wit

2 grudnia 2019 ; EUCHARYSTIA
 Mt. 6. 1-4; 16-18    Czystość zamiarów, jałmużna, post Kazanie o. Wita

16 grudnia 2019 ; Mt. 6. 5-15
Modlitwa Konferencja Henryk Zimnol

7 stycznia 2020 ; EUCHARYSTIA
Mt. 6. 19-24 Dobra trwałe Konferencja Marii Kędzior ; Kazanie O. Ireneusz

20 stycznia 2020 - spotkanie z gościem
Bogdan Krzak - Świadectwo

3 luty 2020 ; Mt. 6. 25-34
Doczesne troski  Konferencja Anna Śliwka

17 luty 2020 ; EUCHARYSTIA   
Mt. 7. 1-6 Powściągliwość w sądzeniu, obłuda  Kazanie O. Wita

2 marca  2020 ; Mt. 7. 7-14 
Wytrwałość w modlitwie, złota zasada postępowania, ciasna brama 
Konferencja Radomił Pudełko

16 marca 2020 ;  EUCHARYSTIA Spotkanie z gościem - ODWOŁANE
Spotkanie z gościem - Ks. Adrian  Chojnicki; kapłan Wspólnoty Jezusa Miłosiernego z Rybnika

6 kwietnia 2020EUCHARYSTIA - ODWOŁANE
Mt. 7. 15-23 Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami, Łudzenie samego siebie

20 kwietnia 2020 - Droga Światła 

4 maj 2020 ; EUCHARYSTIA - ODWOŁANE
Mt.5. 13-20 Podsumowanie i wprowadzenie do uczniostwa : Zadanie uczniów i Jezus a Prawo

18 maj - spotkanie z gościem - ODWOŁANE

1 czerwca - spotkanie formacyjne; Uwielbienie

22 czerwca ; EUCHARYSTIA 
Zakończenie roku formacyjnego

 

Drukuj E-mail