Wspólnota Ewangelizacyjna ZACHEUSZ-Chybie

Plan formacyjny

Spotkania - w każdy poniedziałek godz. 19.00  od września do stycznia - cykl tematyczny pod nazwą "Moc Sakramentów"

1 poniedziałek - Spotkanie otwarte w kościele

Msza św z kazaniem kapłana wspólnoty; Konferencja formacyjna "Moc Sakramentów"; Uwielbienie

2. poniedziałek - Spotkanie zamknięte

Spotkanie muzycznych i technicznych w kościele; próba muzyczna ze sprzętem nagłaśniającym; spotkanie członków wspólnoty;

3. poniedziałek - Spotkanie otwarte w kościele

Konferencja formacyjna "Moc Sakramentów"; Uwielbienie

4. poniedziałek - Spotkanie na salkach

Rozważanie słowa Bożego; agapa

5. poniedziałek - Adoracja w ciszy.

Drukuj E-mail