Wspólnota Ewangelizacyjna ZACHEUSZ-Chybie

Plan formacyjny

Spotkania - w pierwszy i trzeci poniedziałek godz. 19.00  od lutego do czerwca - cykl tematyczny pod nazwą  "Życie poddane Chrystusowi"

1 poniedziałek - Spotkanie otwarte w kościele

Msza św z kazaniem kapłana wspólnoty; Konferencja formacyjna "Życie poddane Chrystusowi"; Uwielbienie

2. poniedziałek - Spotkanie zamknięte

Spotkanie muzycznych i technicznych w kościele; próba muzyczna ze sprzętem nagłaśniającym; spotkanie członków wspólnoty;

3. poniedziałek - Spotkanie otwarte w kościele

Konferencja formacyjna ""Życie poddane Chrystusowi"; Uwielbienie

4. poniedziałek - Spotkanie na salkach

 

Drukuj E-mail